Návrat do školy od 12.4.2021

Vážení žáci, milí rodiče,

 

je mou milou povinností oznámit, že 12.4.2021 se naše škola opět otevírá. Věnujte prosím pozornost upozorněním níže, bez kterých se to neobejde :-).

 

  • Povolena je výuka individuální (1 žák/1 učitel). Výuka kolektivní probíhá dále distanční formou s tím, že může po domluvě s kantorem dojít k osobním konzultacím (1 žák/1 učitel)
  • Žáci a zaměstnanci školy mají po celou dobu pobytu ve škole povinnost nosit respirátor nebo, v případě žáků, chirurgickou roušku (MŠMT nepovoluje vlastnoručně šité roušky, které nesplňují technické podmínky a požadavky pro výrobek normy ČSN EN 14683+AC). V rámci hry na dechový nástroj můžou být roušky či respirátory sundány.
  • Zákonný zástupce využije dobu nezbytně nutnou pro uvedení žáka do prostor školy a ihned po té školu opouští
  • Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, odpovídajícím příznakům COVID19 (zvýšená teplota, dušnost, ztráta chuti a čichu apod.) nesmí vstoupit do prostor školy.
  • Jelikož kolektivní výuka probíhá distančním způsobem, nemusí být žáci zatím testováni antigenními testy. V případě změny tohoto bodu Vás budeme informovat.
  • Na půdě školy se dodržují stanovená hygienická pravidla
  • Škola zajistí organizaci a podmínky výuky, ochranu zdraví žáků i učitelů a zpřísněná hygienická opatření podle požadavků MŠMT.

 

Velice se na Vás těšíme a děkujeme za přízeň kterou nám zachováváte. Přeji pevné zdraví.

 

Zdeněk Lorenz, DiS.

ředitel ZUŠ

 

Menu