O Škole

Historie naší školy se začala psát v roce 1946, kdy byl založen Městský hudební ústav v Mimoni.Jednou z nejznámějších osobností, které zde pedagogicky působily, byl dodnes žijící významný klavírista a dirigent Mario Clemens. V roce 1984 byla otevřena pobočka školy ve Stráži pod Ralskem a byla zahájena výuka výtvarného oboru. V roce 1988 pak byla otevřena pobočka v Zákupech. Právní subjektivitu získala naše škola v září roku 1993. O rok později, v roce 1994, byl přidělen škole čestný název „Základní umělecká škola Václava Snítila“. Hudební obor navštěvuje maximálně 250 žáků, výtvarný obor 120 a taneční 50. V hudebním oboru se žáci učí hře na klavír, elektronické klávesové nástroje, akordeon, zobcovou flétnu, příčnou flétnu, klarinet, saxofon, trubku, kytaru, elektrickou kytaru, basovou kytaru, sborovému zpěvu a sólovému zpěvu. V hudebních i výtvarných soutěžích se naši žáci pravidelně umísťují na předních místech.

Průřezová přípravná výchova

Přípravná průřezová výchova v sobě slučuje tři výukové části – výtvarnou, hudební a taneční. Cílem je poskytnout dětem ve věku od 5 do 6 let možnost studia jednotlivých oborů ZUŠ tak, že získají představu o jednotlivých uměleckých oborech a zjistí, pro který z oborů mají nejlepší předpoklady. Přípravná průřezová výchova je vedena hravou formou, kde rozvíjíme schopnosti, dovednosti a návyky na elementární úrovni.

Učitelé ›         Přihláška

Hudební výchova

Hudební obor navštěvuje maximálně 250 žáků. V hudebním oboru se žáci učí hře na klavír, housle, elektronické klávesové nástroje, akordeon, zobcovou flétnu, příčnou flétnu, klarinet, saxofon, trubku, kytaru, elektrickou kytaru, basovou kytaru, sborovému zpěvu a sólovému zpěvu. K dalšímu rozvíjení hry a souhry jsou po té obsazováni do komorních, či vokálně instrumentálních souborů.

Učitelé ›         Přihláška

Výtvarný obor

Pracujeme s žáky jak v učebnách výtvarného oboru, tak v plenéru. Kromě základních výtvarných technik (kresba, malba, grafika, modelování) učíme žáky pracovat s dalším materiálem (sklo, hedvábí, pedig, stavění prostorových objektů) a využívat ho k dalším výtvarným činnostem a aktivitám. Snažíme se vytvářet v dětech smysl pro krásu, estetiku a umění praktickým používáním výtvarné výchovy. Pořádáme výstavy a prezentace a zúčastňujeme se výtvarných přehlídek a soutěží.

Učitelé ›         Přihláška

Taneční obor

Taneční obor podchycuje a rozvíjí taneční nadání žáka – podle míry jeho schopností a zájmu – základy odborného vzdělávání, což mu umožňuje uplatnit se jako tanečník při nejrůznějších neprofesionálních aktivitách a v povoláních, pro která je kultura pohybu vhodným předpokladem, případně pokračovat v dalším studiu směřujícím k profesionálnímu působení. Žáci se během studia seznamují se základy tanečních technik a rozvíjí schopnosti porozumět komunikačnímu obsahu uměleckého díla, hodnotit prováděný pohyb i umělecký projev. Vyučované taneční styly: taneční průprava, balet, break-dance, hip-hop.

Učitelé ›         Přihláška

Vedení školy

Zdeněk Lorenz, DiS.
Ředitel školy
reditel@zusmimon.cz
tel. 724 380 242
Sborový zpěv, Sólový zpěv, Trubka

Andrea Ferdanová, DiS.
Zástupce ředitele
ferdanova@zusmimon.cz
tel. 739 125 638
Kytara

Karla Šimková
Účetní
ekonom@zusmimon.cz
tel. 605 217 205

Martina Vítková
Vedoucí pobočky Stráž p. R.
vitkova@zusmimon.cz
tel. 777 128 351
Akordeon, EKN, Klavír, Průř. příp. výchova

Pedagogický sbor

Andrea Holá
hola@zusmimon.cz
tel. 731 973 793
Pěvecká hlasová výchova, Sborový zpěv, Sólový zpěv

Bc. Masako Nakajima Snítilová
snitilova@zusmimon.cz
tel. 728 175 010
EKN, Klavír

Bc. Veronika Kaiserová, DiS.
(Momentálně na MD)
kaiserova@zusmimon.cz
tel. 731 230 237
Pěvecká hlasová výchova, Sborový zpěv, Sólový zpěv

Gabriela Brázdová
brazdova@zusmimon.cz
tel. 732 176 061
Taneční tvorba a interpretace

Iveta Štasová
stasova@zusmimon.cz
tel. 728 620 164
Taneční tvorba a interpretace

Jakub Málek, DiS.
malek@zusmimon.cz
tel. 602725848
Bicí

Jan Bárta, DiS.
barta@zusmimon.cz
tel. 723 781 238
Baskytara, El. Kytara, Kytara

Josef Žák, DiS.
zak@zusmimon.cz
tel. 736 145 076
Housle

Lubomír Janiš
janis@zusmimon.cz
tel. 702 933 018
Bicí

Marek Musil, DiS.
musil@zusmimon.cz
tel. 723 290 509
Klarinet, Klavír, Saxofon, Zobcová flétna

Mgr. Renáta Lainerová
lainerova@zusmimon.cz
tel. 775 612 020
Výtvarná kreativita

Mgr. Vendulka Böhmová
bohmova@zusmimon.cz
tel. 734 696 187
Výtvarná kreativita

Pavlína Skuhravá, DiS.
skuhrava@zusmimon.cz
tel. 607 055 765
Housle, Pěvecká hlasová výchova, Přípr. sborový zpěv, Sborový zpěv, Sólový zpěv

Svitlana Marešová
maresova@zusmimon.cz
tel. 731510221
EKN, Klavír

Žanna Poláčková
polackova@zusmimon.cz
tel. 777 570 271
EKN, Klavír

Menu