Přijímací řízení pro školní rok 2023/2024

 

Vážení zájemci,

předpokladem pro přijetí ke studiu na naší ZUŠ je vyplněná přihláška ke studiu, úspěšně vykonaná přijímací/talentová zkouška a volná kapacita. Přijímáme děti, které 1. září 2023 dosáhnou pěti let.

Uchazeči o studium se přihlašují k přijímací/talentové zkoušce elektronicky, vyplněním přihlášky na přiloženém odkaze: přihláška do ZUŠ

Pokud nemáte možnost vyplnění elektronické přihlášky, určitě nás neváhejte kontaktovat na níže uvedeném kontaktu. Součástí elektronické přihlášky je rezervační systém, který umožňuje vybrat si datum a čas talentové zkoušky.

Po vyplnění přihlášky vám na vámi uvedený email přijde potvrzení o doručení a kontrole uvedených údajů. Čas zkoušky si zapište a uschovejte. V případě změn nás kontaktujte. Termín řádných přijímacích/talentových zkoušek pro školní rok 2023/24 je stanoven
na 30 a 31. května 2023 pro hudební a výtvarný obor. Pro taneční obor bude vypsán termín přijímacího řízení v září 2023.

Hudební obor:

Součástí talentové/přijímací zkoušky je jednoduché rytmické cvičení (zopakování vytleskaného rytmu), zpěv libovolné písničky a zjištění sluchových a intonačních předpokladů.

Výtvarný obor:

Prosíme uchazeče, aby si přinesli vlastní domácí práci v podepsaných deskách. Posuzujeme výtvarné cítění.

Talentové zkoušky pro všechny pobočky budou probíhat pouze na pracovištích:
Hlavní budova: Mírová 119, Mimoň
Pobočka: Stráž pod Ralskem: Pionýrů 141, Stráž pod Ralskem (zadní vchod budovy ZŠ)

30. a 31. května v čase 13 – 17 hodin.

Po zpracování výsledků talentových zkoušek se informaci o přijetí vašeho dítěte dozvíte na uvedeném odkaze: informace o přijetí žáka, webových stránkách školy: www.zusmimon.cz, na vývěsce umístěné na hlavní budově v Mimoni a dále na dveřích pobočky ve Stráži pod Ralskem. Výsledky budou zveřejněny neprodleně, nejpozději ke 30.červnu 2023.

Následně vám bude e-mailem zaslána žádost o zaplacení školného se všemi údaji. Platbu je nutné uhradit do 31. srpna v opačném případě bude přijat další žák v pořadí. Výuka začíná v pondělí 4. září 2023 domluvou rozvrhu hodin s příslušnými pedagogy na jednotlivých budovách.

Vyřizuje:
Andrea Ferdanová, DiS., zástupce ředitele

ferdanova@zusmimon. cz

+420 739 125 638

 Menu