Triumf minulého měsíce!

V letošním školním roce se konala celorepubliková soutěž ZUŠ ve hře na dechové nástroje. Naší školu úspěšně reprezentovala Kamila Dlesková (3. ročník), která si svou hrou na altový saxofon vysloužila jak 1. místo ve školním kole, tak 1. místo v okresním kole a dokonce 1. místo v kole krajském.
Kamče patří zasloužené velké díky za reprezentaci naší ZUŠ. Velké díky patří i pí. uč. Masako Nakajima-Snítilové, neboť bez jejího klavírního doprovodu by toto všechno nebylo možné a bezpochyby p. uč. Markovi Musilovi za vzornou přípravu. Přejeme mnoho dalších nejen uměleckých úspěchů!

Menu